Ilman analyyttista ajattelua syntyy kaaos

Kirjoittajat

  • Aarne Mämmelä

Avainsanat:

tutkimus, analyyttinen ajattelu, systeemiajattelu, opetusmenetelmät, opetustyö

Abstrakti

Perinteinen tutkimus perustuu 1600-luvulla luotuun kokeellisuuden ja analyyttisen ajattelun yhdistämiseen, jossa ongelma pelkistetään tai hajotetaan osiinsa ja tulokset yleistetään induktiivisesti alhaalta ylöspäin. Siten tutkijan ja myös opiskelijan pitää uutta oppiakseen rakentaa kokonaisuus uudestaan itse. Nyt tämä erikoistumisena ja oppiainelähtöisyytenä näkyvä pelkistäminen kyseenalaistetaan laajasti opetuksessa ja joskus myös tutkimuksessa. Tilalle tarjotaan kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, kuten työelämälähtöisyys, joka opiskelijan näkökulmasta vaikuttaa kaoottiselta. Ylhäältä alaspäin etenevää systeemiajattelua tarvitaan myös, sillä se vahvistaa oppimista ja estää liiallista lokeroitumista, jota kutsutaan myös fakkiutumiseksi.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2017-06-14

Viittaaminen

Mämmelä, A. (2017). Ilman analyyttista ajattelua syntyy kaaos. Tieteessä Tapahtuu, 35(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/64675