Tutkijan on tunnettava otostutkimuksen perusteiden lisäksi myös tutkimusilmiö

Kirjoittajat

  • Ilkka Koiranen
  • Aki Koivula
  • Arttu Saarinen

Abstrakti

Kiitämme tilastotieteen professori Seppo Laaksosta hänen edellä olevista kommenteistaan, jotka koskevat tässä lehdessä julkaistua artikkeliamme (Koiranen ym. 2017). Laaksonen kiinnittää erityistä huomiota neljään aineistonkeruuseen liittyvään ajankohtaiseen teemaan ja yleistää samalla ne koskemaan myös meidän tutkimustamme.

Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2017-06-14

Viittaaminen

Koiranen, I., Koivula, A., & Saarinen, A. (2017). Tutkijan on tunnettava otostutkimuksen perusteiden lisäksi myös tutkimusilmiö. Tieteessä Tapahtuu, 35(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/64685