Kaupungitko keskeisiä ympäristöpolitiikassa?

  • Sirkku Juhola
Avainsanat: ympäristöpolitiikka, kaupungit, ympäristönmuutokset, ilmastonmuutokset

Abstrakti

Kaupungit ovat olleet ympäristöpolitiikan aktiivisia toimijoita jo useamman vuosikymmenen ajan. Kaupunkien itsensä lisäksi niiden roolia ovat nostaneet esille etenkin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastoneuvottelut ja erilaiset kansainväliset säätiöt, mutta varsinaisten toimien vaikutuksia on tutkittu jokseenkin vähän. Miten vaikuttavia ja tehokkaita nämä kaupunkien toimet ovat? Saadaanko niillä aikaan haluttua muutosta? Kaupunkien ympäristöpolitiikassa tarkastellaan kysymyksiä liittyen politiikkatoimien kehystykseen sekä toimien vaikutuksiin ja niiden arviointiin. Yhtäältä kaupungeissa herää kiinnostus siihen, miten jo olemassa olevia toimia voidaan uuden tiedon valossa parantaa.

Osasto
Professoriluennot
Julkaistu
marras 14, 2019
Viittaaminen
Juhola, S. (2019). Kaupungitko keskeisiä ympäristöpolitiikassa?. Tieteessä Tapahtuu, 37(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/87254