Johdanto

Kirjoittajat

  • Antti Harmainen Tampereen yliopisto
  • Mikko Kemppainen Tampereen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.55286/vv.121582

Avainsanat:

työväenliike, uskonto, uskonnollisuus

Abstrakti

Tämä Väki Voimakas -vuosikirja sisältää runsaasti näkökulmia ja tulkintoja, jotka sivuavat eri tavoin kysymystä siitä, miten suomalainen työväenliike ja ennen kaikkea sen tekijöinä toimineet yksilöt jäsensivät liikkeen ideologiaa ja poliittisia tavoitteita suhteessa uskonnollisuuteen. Eräs kirjan
johtoajatuksista on kriittisyys edellä hahmoteltuja kahtiajakoja kohtaan. Artikkelien tarkoituksena on monipuolistaa näköaloja työväenliikkeen historiaan etenkin suunnalla, jota on pitkään määrittänyt jyrkkä katkos kirkon ja poliittisesti organisoituvan sosiaalidemokratian välillä. Tässä tutkimuksellinen katse ei kuitenkaan rakennu liikkeiden ja instituutioiden tasolta käsin vaan se etsii vastauksia kysymykseen, mitä 1900-luvun taitteen yksilöt saattoivat ajatella ja kokea luoviessaan työväenliikkeen, sosialistisen ideologian, luterilaisen kirkon ja toisaalta myös henkilökohtaisten vakaumusten punomissa rihmastoissa – joissa ei ollut aina selvää, missä yksi käsitteellinen kategoria alkoi ja toinen loppui.

Lähdeviitteet

Ajo, Martti 2017. Punainen eskatologia. Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti. Helsingin yliopisto.

Granfelt, Axel Fredrik 1884. De första offentligt af finske män emot kristendom och kyrkolära rigtade angreppen. G. L. Söderströms förlag, Borgå.

Haapala, Pertti 1995. Kun yhteiskunta hajosi. Suomi 1914–1920. Kleio ja nykypäivä.

Harmainen, Antti & Kemppainen, Mikko 2020. ”’Paremman sosialismin’ asialla – uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä

eduskuntavaaleista kansalaissotaan.” Historiallinen aikakauskirja 118:1, ss. 20–32.

Huhta, Ilkka (toim.) 2009. Sisällissota 1918 ja kirkko. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki.

Huhta, Ilkka 2021. Satavuotinen sota? Kirkon johtajat ja työväenliike 1880-luvulta 1980-luvulle Keynote-luento, THPTS:n kesäseminaari, Työväenmuseo Werstas, Tampere 24.8.2021.

Juva, Mikko 1960. Valtiokirkosta kansankirkoksi. Suomen kirkon vastaus kahdeksankymmentäluvun haasteeseen. WSOY, Helsinki.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (eds.) 2017. Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Brill, Leiden & Boston.

Kemppainen, Mikko 2020. Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Työväen

historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki. http://www.thpts.fi/julkaisut/muut-julkaisut/sosialismin-uskonnon-ja-sukupuolen-dynamiikkaa/.

Linna, Väinö 1977 (1954). Tuntematon sotilas. Yhtyneet kuvalehdet oy, Helsinki.

Taylor, Charles 2007. A Secular Age. Harvard University Press.

Utriainen Terhi, Salmesvuori Päivi & Kupari, Helena 2014. ”Introduction: Critical and Creative Turns.” Teoksessa Terhi Utriainen & Päivi Salmesvuori

(eds.) Finnish Women Making Religion. Between Ancestors and Angels. Palgrave Macmillan, New York.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-15

Numero

Osasto

Artikkelit