Kaupunki ja osalliseksi tuleminen

Kirjoittajat

  • Piia Pentti Turun yliopisto

Avainsanat:

osallisuus, affekti, sommitelma, yhdessäkuljeskeluhaastattelu, kaupunkitutkimus

Abstrakti

Vallitsevassa osallisuuspuheessa osallisuus mielletään usein osallistumisen synonyymiksi eikä ihmisten arkiympäristöjen merkitystä osallisuudelle ymmärretä vielä riittävästi. Tässä artikkelissa avaan uuden näkökulman osallisuuteen tarkastelemalla kaupunkiympäristössä toteutuvaa osallisuutta yksilön toiminnan sijaan moniaineksisena sommittumana. Analysoin artikkelin aineistona olevaa videoitua yhdessäkuljeskelua kehittämäni osallisuussommittuman käsitteen avulla. Osallisuussommittuman käyttäminen analyysissa mahdollistaa osallisuuden arjen, vuorovaikutuksen ja tapahtumallisuuden huomioimisen. Sommittuma-analyysi ei korvaa perinteisiä, kaupunkisuunnittelussa hyödynnettyjä osallistamisen tapoja, mutta voi täydentää niitä ja auttaa tekemään niistä tasa-arvoisempia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-09-11

Viittaaminen

Pentti, P. (2022). Kaupunki ja osalliseksi tuleminen. Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), 53–69. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/102846