Rakennetun ympäristön sisältämät materiaalit ja niiden virrat

Katsaus menetelmiin ja aineistoihin yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Satu Huuhka Tampereen yliopisto
  • Arto Köliö Tampereen yliopisto
  • Pirjo Kuula Tampereen yliopisto
  • Jukka Lahdensivu Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kestävä kehitys, yhdyskuntasuunnittelu, urbaani metabolismi, metodologia, materiaalivirta-analyysi

Abstrakti

Ilmastokriisin myötä kestävän kehityksen vaatimukset tuovat uudenlaisia tehtäviä yhdyskuntasuunnitteluun. Viihtyisän ja toimivan ympäristön luomisen ohella yhä tärkeämmiksi näkökulmiksi nousevat yhdyskuntarakentamisen materiaalien käyttö sekä sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, niin sanotut tuotesidonnaiset päästöt (engl. embodied carbon). Tässä artikkelissa esitetään katsaus menetelmiin ja suomalaisiin aineistoihin, joilla rakennetun ympäristön sisältämiä materiaaleja ja niiden virtoja voidaan kartoittaa. Vaikka käytännön yhdyskuntasuunnittelussa itse materiaalikanta- ja virta-analyysit hankittaisiinkin niihin erikoistuneilta konsulteilta, on tilaajalla oltava perustason ymmärrys analyysimenetelmistä ja niiden vaatimista aineistoista, jotta näitä selvityksiä voidaan onnistuneesti hankkia.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-21

Viittaaminen

Huuhka, S., Köliö, A., Kuula, P., & Lahdensivu, J. (2024). Rakennetun ympäristön sisältämät materiaalit ja niiden virrat: Katsaus menetelmiin ja aineistoihin yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta. Yhdyskuntasuunnittelu, 61(3), 14–47. https://doi.org/10.33357/ys.113003