Asukkaana kunnassa

Monipaikkaisen asukkaan roolit kuntalaisuutta rakentamassa

Kirjoittajat

  • Katja Rinne-Koski

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan monipaikkaisesti asuvien itselleen tuottamia rooleja eri kuntien asukkaana ja niiden vaikutuksia koettuun kuntalaisuuteen. Artikkelin aineistona on sanomalehtiilmoituksen kautta hankittu haastatteluaineisto. Aineistoa analysoidaan tunnistamalla puhetapoja, joilla monipaikkaisesti asuvat tuottavat ja rakentavat itselleen asemaa asukkaana eri asuinpaikoissa. Asukasrooleja tunnistettiin neljä, joita ovat perinteinen mökkeilijä, osa-aika-asukas, kotiinpalaaja sekä etäasukas. Nämä tunnistetut asukasroolit vaikuttavat siihen, millaiseksi kuntalaisuus muodostuu eri asuinpaikoissa. Lisäksi artikkelissa keskustellaan kuntien keinoista tukea ja edistää monipaikkaisuutta alueellaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-24

Viittaaminen

Rinne-Koski, K. (2022). Asukkaana kunnassa: Monipaikkaisen asukkaan roolit kuntalaisuutta rakentamassa. Yhdyskuntasuunnittelu, 59(4), 43–64. https://doi.org/10.33357/ys.115568