Kodin merkitykset ja ympäristösuhteet monipaikkaisessa arjessa

Kirjoittajat

  • Katja Maununaho
  • Johanna Lilius

Abstrakti

Arkielämään vaikuttavat kriisit, kuten koronapandemia ja ilmastonmuutos, muodostavat uudenlaista jännitettä sekä yleisellä tasolla kotiin liittyviin suojan, yksityisyyden ja itsensä toteuttamisen perustarpeisiin että niiden toteuttamiseen monipaikkaisen asumisen kautta. Yhtäältä monipaikkaiseen asumiseen liittyvän maaseutuympäristön ihanteiden on esitetty asettuvan vastakkain ekologisuuteen tähtäävän tiiviin kaupunkimaisuuden kanssa (esim. Naess, 2014; Di Marino ym., 2018). Tarkastelemme tässä artikkelissa monipaikkaisten asukkaiden arjen käytäntöjä sekä niiden kautta toteutuvia ympäristösuhteita ja kodin tekemistä. Pohdimme eri kotien (asumusten) merkityksiä ja olemme kiinnostuneita siitä, miten asumisen monipaikkaisuus voi auttaa ihmisiä sopeutumaan arkielämään vaikuttaviin kriiseihin. Asukashaastatteluihin nojaten esitämme, että monipaikkaisten asukkaiden kertomuksissa sekä maaseutu- että kaupunkiympäristöön liittyy kolme jännitteistä ympäristösuhdetta. Kuulumisen ja kaipuun kokemuksia liitetään ympäristön fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, ja ne vaikuttavat vuorovaikutuksessa osana omaa identiteettiä. Lisäksi monipaikkaisessa asumisessa korostuu myös nomadin liikkuvuuden itseisarvo. Näiden ympäristösuhteiden välimaastossa muodostuu kaksi toiminnallista mahdollisuutta, täydentäminen ja kompensoiminen, jotka tukevat asumiseen liittyvää hyvinvointia ja arjen hallintaa erilaisissa tilanteissa ja auttavat sopeutumaan kriiseissä ja parempien ekologisten ratkaisujen valinnassa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-24

Viittaaminen

Maununaho, K., & Lilius, J. (2022). Kodin merkitykset ja ympäristösuhteet monipaikkaisessa arjessa. Yhdyskuntasuunnittelu, 59(4), 65–94. https://doi.org/10.33357/ys.115569