Asukasosallisuuden edistäminen, vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen kulttuurisuunnittelu­hankkeessa

Kirjoittajat

  • Eerika Koskinen-Koivisto Jyväskylän yliopisto
  • Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopisto
  • Hanna-Mari Husu LUT-yliopisto

Avainsanat:

asukasosallisuus, kulttuurisuunnittelu, osallisuus, osallistuminen, kommunikatiivinen suunnittelu, vuorovaikutus

Abstrakti

Artikkeli käsittelee asukasosallisuuden toteutumista kulttuurisuunnitteluun perustuvassa Kylä-OSKU -hankkeessa. Hankkeessa pyrittiin selvittämään kahden erilaisen alueen, kasvavan kaupunkilähiön ja pienen maaseututaajaman, asukkaiden näkemyksiä ja toiveita erilaisten kulttuurikartoituksen menetelmien avulla. Artikkelissa analysoimme, miten soveltamamme menetelmät toimivat ja millaisia näkökulmia ne toivat esiin. Arvioimme käyttämiämme menetelmiä erityisesti osallistumisen ja siihen sisältyvän vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen näkökulmista ja pohdimme, miten osallistava kulttuurisuunnittelu voi edistää asukasosallisuuden vahvistamista. Tutkimuksemme osoittaa, että asukasosallisuus edellyttää eri osapuolten näkökulmien kuulemista
ja ymmärtämistä, sekä vuorovaikutuksen jatkuvuutta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-08-29

Viittaaminen

Koskinen-Koivisto, E., Kumpulainen, K., & Husu, H.-M. (2023). Asukasosallisuuden edistäminen, vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen kulttuurisuunnittelu­hankkeessa. Yhdyskuntasuunnittelu, 61(1), 49–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/119765