Asukastoiveiden mukainen kerrostalo?

Menetelmä asukastiedon keräämiseen ja suuntaviivoja suunnitteluun

Kirjoittajat

  • Sini Saarimaa Tampereen yliopisto
  • Veera Turku Tampereen yliopisto
  • Jenni Kuoppa Tampereen yliopisto
  • Anne Tervo Aalto-yliopisto
  • Markus Laine Tampereen yliopisto

Avainsanat:

asumispreferenssi, fokusryhmät, käyttäjäkeskeinen, asuntosuunnittelu, kerrostalo

Abstrakti

Perinteinen lomakekyselyihin perustuva asumispreferenssitutkimus kertoo yleistettävästi siitä, miten suomalaiset haluavat asua. Tällainen tieto perustuu usein tutkijoiden asettamiin vastausvaihtoehtoihin asukkaiden omien tulkintojen sijaan, ja jää yleiselle tasolle hyödyttääkseen suunnittelun kenttää. Saadaksemme tarkempaa tietoa asukastoiveista loimme ja sovelsimme uutta paljastettujen preferenssien, lausuttujen preferenssien sekä asuntosuunnittelun välillä liikkuvaa tutkimuksellista lähestymistapaa. Vastaamme sen avulla tutkimuskysymykseemme: Millainen on asukastoiveiden mukainen kerrostalo kaupunkikeskustassa? Tutkimuksen fokusryhmiin osallistui urbaania keskiluokkaa edustanut joukko Turun alueelta. Tutkimuksen toteutustapa ja siitä saadut oivallukset ansaitsevat huomiota elinympäristöjen tulevaisuuden kehittämisessä sekä jatkotutkimuksessa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-21

Viittaaminen

Saarimaa, S., Turku, V., Kuoppa, J., Tervo, A., & Laine, M. (2024). Asukastoiveiden mukainen kerrostalo? : Menetelmä asukastiedon keräämiseen ja suuntaviivoja suunnitteluun . Yhdyskuntasuunnittelu, 61(3), 77–103. https://doi.org/10.33357/ys.120503