Sosiaalityön ammattilaisten näkemyksiä asumisesta ja siihen liittyvästä huono-osaisuudesta

Kirjoittajat

  • Minna Kivipelto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Katja Ilmarinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Pekka Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Avainsanat:

huono-osaisuus, asuminen, segregaatio, sosiaalityöntekijät, aikuissosiaalityö

Abstrakti

Asumiseen liittyvä huono-osaisuus näkyy aikuissosiaalityössä päivittäin. Vaikeimmassa asemassa ovat henkilöt, joilla mielenterveyden häiriöt, päihteet, asumisen ongelmat ja taloudelliset vaikeudet kietoutuvat yhteen. Vuokra-asuntojen ja palvelujen sijoittelu sekä Kelan asumiskulujen normit vaikeuttavat poispääsyä huono-osaisuudesta. Asumiseen liittyvien ongelmien syntyä tulisi ehkäistä toimivalla yhdyskuntasuunnittelulla, jossa olisi hyödynnettävä nykyistä enemmän myös sosiaalityön asiantuntemusta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-12

Viittaaminen

Kivipelto, M., Ilmarinen, K., & Karjalainen, P. (2024). Sosiaalityön ammattilaisten näkemyksiä asumisesta ja siihen liittyvästä huono-osaisuudesta. Yhdyskuntasuunnittelu, 61(4), 12–33. https://doi.org/10.33357/ys.121860