Tapaustutkimus Espoon lähiöluonnon kulttuurihistoriallisista piirteistä

Luonnon monimuotoisuus ja tiivistyvä kaupunkirakenne

Kirjoittajat

  • Laura Uimonen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kulttuuriympäristö, luonnon monimuotoisuus, lähiluonto

Abstrakti

Tarkastelen lähiöluonnon kulttuurihistoriallisia piirteitä Espoon viidessä lähiössä kysyen, millaiseen maisemaan lähiöt rakennettiin. Tavoitteena on valottaa luonto- ja maisema-arvojen kietoutumista yhteen kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Pyrin tuomaan kulttuuriperinnön näkökulmaa keskusteluun lähiöiden muutoksesta sekä luonnon monimuotoisuudesta erityisenä lähiöluonnon kulttuurisena monimuotoisuutena. Artikkeli on tehty ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022 -hankkeessa Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-01-04

Viittaaminen

Uimonen, L. (2023). Tapaustutkimus Espoon lähiöluonnon kulttuurihistoriallisista piirteistä: Luonnon monimuotoisuus ja tiivistyvä kaupunkirakenne. Yhdyskuntasuunnittelu, 60(3), 26–49. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/125851