Ikääntyvät lähiöt - Matinkylä asukkaiden kokemana

Kirjoittajat

  • Ira Verma Aalto-yliopisto

Avainsanat:

ikääntyneet, asuinalueet, hyvinvointi, osallistaminen

Abstrakti

Tässä artikkelissa pohditaan lähiöiden kehittämistä niissä asuvien ikääntyneiden asukkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa siitä, kuinka ikääntyneet asukkaat kokevat ja arvostavat omaa asuinympäristöään. Asuinalueiden tiivistämisessä ja kestävässä kehittämisessä tulee huomioida asukkaiden kokemus heidän omasta hyvinvoinnistaan tärkeänä asumistyytyväisyyden lähteenä. Fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat merkittäviä tekijöitä erityisesti ikääntyneiden asukkaiden arjessa pärjäämisessä. He itse yhdistävät hyvinvoinnin mm. palveluiden saavutettavuuteen, yhteisöllisyyden tunteeseen ja luontoympäristöön. Tekijöitä, jotka tukevat asukkaiden fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä tulee vaalia ja edelleen kehittää asuinalueilla, asukkaita kuunnellen. Lähiöympäristöissä on käyttämättömiä potentiaaleja ja lähiöiden ikääntyneillä asukkailla kokemuksellista tietoa, jota voidaan hyödyntää asuinympäristöjen kehittämisessä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-01-17

Viittaaminen

Verma, I. (2024). Ikääntyvät lähiöt - Matinkylä asukkaiden kokemana. Yhdyskuntasuunnittelu, 61(2), 73–96. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/129149