Lähiö suomalaisessa lähiötutkimuksessa

Kirjoittajat

  • Sampo Ruoppila Turun yliopisto
  • Pirjo Turtiainen Turun yliopisto

Avainsanat:

lähiöt, lähiötutkimus, yhteiskunnallinen keskustelu

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten lähiöitä on lähestytty suomalaisessa kaupunki- ja erityisesti lähiötutkimuksessa, aineistona lähiötemaattiset väitöskirjat vuoteen 2022 asti. Katsaus osoittaa, että historiallisissa ja rakennetun ympäristön tutkimuksissa lähiöitä on käsitelty oman aikansa tuotteina, huomioiden rakenteellisten tekijöiden vaikutus siihen minkälaisiksi lähiöt ovat kehittyneet ja minkälaisina ne on koettu. 2000-luvulla ilmestyneissä sosiaalitieteellisissä ja maantieteellisissä tutkimuksissa lähiöitä taas on tarkasteltu leimallisesti alueellisen eriytymisen ja huono-osaisuuden näkökulmasta. Lähiöiden moninaisuutta tai mahdollisuuksia koskeva tutkimus on vähäistä. Asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, koska ongelmalähtöinen tutkimus ruokkii ja painottaa ongelmalähtöistä keskustelua lähiöistä. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-01-17

Viittaaminen

Ruoppila, S., & Turtiainen, P. (2024). Lähiö suomalaisessa lähiötutkimuksessa. Yhdyskuntasuunnittelu, 61(2), 45–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/129151