Ilmastonmuutos ja tekoäly kaavoituksen mahdollisuuksina

Kirjoittajat

  • Teemu Jama Tutkiva kaupunkisuunnittelija

Abstrakti

Kaupunkisuunnittelu määrittää raameja ihmisten arkisille toimintakuvioille (patterns), sekä niihin tukeutuville, ja niitä muuttaville investoinneille, yrityksille ja palveluille. Ilmastonmuutoksen vinkkelistä tulisi saada aikaan pikaisia muutoksia näihin kuvioihin, jotta kaupunkielämä voisi kehittyä kohti planetaarista kestävyyttä. Reilu 100-vuotiaan kaavoituksen kautta operoivalla kaupunkisuunnittelulla on kuitenkin suuria haasteita muuntua tätä tavoitetta vasten, koska kaupunkikehityksen ohjaaminen on päässyt irtaantumaan suunnitteluajattelusta. Suunnittelun vaikutusarvioita tehdään sekä suunnittelusta että toisistaan erillään. Tekoäly voi tuoda tähän pirstoutuneeseen maailmaan yllättävän muutoksen tarjoamalla mahdollisuuden analysoida kaupunkikehitystä eri ammattikuntien sisäisistä dogmista vapaana ylialaisena kokonaisuutena suunnittelun yhteydessä. Tällöin voi löytyä ratkaisuja, joilla ohjata sekä kaupunkikehitystä että ihmisten kuvioita ilmastoystävällisempään suuntaan. Tekoälyn taustalla toimivan koneoppimisen epäinhimillisiä etuja tulisikin hyödyntää löytämään uusi suunta kaupunkikehitystä ohjaavalle kaupunkisuunnittelulle. Kun uusia suunnittelutapoja aletaan oppia, tulee niitä jatkuvasti tarkistaa kuin laivan kurssia. Tätä tehtävää varten tulisi perustaa nykyisistä yliopistorakenteista irrallinen kaupunkisuunnittelututkimuksen instituutti, koska laadukaskaan monialainen kaupunkitutkimus ei tiedekuntasiilojen takia tue uusien suunnittelun suuntien löytymistä vauhdilla, joka pysyisi kaupunkielämästä johtuvan ilmastonmuutoksen rinnalla.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2024-06-12

Viittaaminen

Jama, T. (2024). Ilmastonmuutos ja tekoäly kaavoituksen mahdollisuuksina. Yhdyskuntasuunnittelu, 61(4), 58–66. https://doi.org/10.33357/ys.145166