Tila, tunne ja musiikki – Kauppakeskuksen ääniympäristön laadullinen tarkastelu

  • Maija Kontukoski
  • Heikki Uimonen

Abstrakti

Medioituneen musiikin digitaaliset sovellukset ovat entisestään vahvistaneet musiikin kaikkialla olevaa luonnetta ja muokanneet yhteistä kaupunkitilaa. Tapaamme kuluttaa ja kuulla jonkun muun kuin itsemme valitsemaa musiikkia muiden toimiemme ohella kutsutaan jokapaikkaiseksi kuunteluksi. Erityisesti kaupallisten tilojen taustamusiikki on tarkoitettu pääsääntöisesti muuten kuin keskittyneesti kuunneltavaksi, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö tilan käyttäjät kiinnittäisi siihen huomiota. Artikkelissa tarkastelemme kaupallisten tilojen kokemista jokapaikkaisen musiikin ja jokapaikkaisen kuuntelun lähtökohdista. Empiirinen aineisto kerättiin kuuntelukävelyksi kutsutulla menetelmällä, pitämällä kenttäpäiväkirjaa sekä tematisoiduilla ryhmähaastatteluilla. Kenttätyöaineistoa analysoimalla pohdimme keinoja, joilla ottaa huomioon tilan käyttäjien kokemukset ja musiikkiin liitetyt merkitykset osana yhteisten tilojen suunnittelua.

Viittaaminen
Kontukoski, M., & Uimonen, H. (2019). Tila, tunne ja musiikki – Kauppakeskuksen ääniympäristön laadullinen tarkastelu. Yhdyskuntasuunnittelu-Lehti, 57(2), 10-25. https://doi.org/10.33357/ys.83675