Houkuttelevan asumisen ainekset

  • Jenni Kuoppa Tampereen yliopisto
  • Sini Saarimaa Tampereen yliopisto
  • Sampo Ruoppila Turun yliopisto
  • Markus Laine Tampereen yliopisto
  • Niina Nieminen Turun yliopisto
  • Risto Haverinen Turun yliopisto
Avainsanat: asumiskokemukset, käyttäjäkeskeinen asuntosuunnittelu, tarjoumat, osallistava valokuvamenetelmä, fokusryhmät

Abstrakti

Asukas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu vaatii tuekseen laajempaa ymmärrystä asumisen arjesta ja asukkaiden kokemuksista, joista tulisi suodattaa suunnittelulle hyödyllistä tietoa. Artikkelissa vastataan haasteeseen tarkastelemalla asukkaiden näkemyksiä asumisen koetuista laatutekijöistä. Tarkastelu perustuu tarjoumateoriaan, jota sovellettiin osallistavaa valokuvamenetelmää hyödyntävien fokusryhmähaastattelujen analyysissa. Tulokset nostavat esiin sellaisia houkuttelevan asumisen aineksia, joita on käsitelty vähän tutkimuskirjallisuudessa. Jotta tulokset palvelisivat mahdollisimman hyvin asukas- ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun tiedontarpeita, on niitä reflektoitu erityisesti tästä näkökulmasta.  

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 29, 2020
Viittaaminen
Kuoppa, J., Saarimaa, S., Ruoppila, S., Laine, M., Nieminen, N., & Haverinen, R. (2020). Houkuttelevan asumisen ainekset. Yhdyskuntasuunnittelu, 58(2), 10-32. https://doi.org/10.33357/ys.95604