Tietoa julkaisusta

Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

AFinLA-teema on Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n (http://www.afinla.fi) vertaisarvioitu julkaisusarja, joka löytyy myös Julkaisufoorumin luokituksesta (taso 1). AFinLA-teema on avoin 1-3 kertaa vuodessa ilmestyvä verkkojulkaisu, jossa julkaistaan teemanumeroita soveltavan kielitieteen eri aloilta. Teemanumeroiden artikkelit käyvät läpi vastaavan vertaisarvioinnin kuin AFinLAn  vuosikirjassa julkaistavat artikkelit. Ennen vuotta 2014 AFinLA-teemassa (tuolloin nimellä AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia) julkaistiin myös artikkeleita yksittäisten AFinLAn syyssymposiumin esitelmien pohjalta.

Julkaisukielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti; sarjan toimitus on tarvittaessa valmis neuvottelemaan myös monikielisistä tai multimodaalisista julkaisutavoista. Tarjottavat artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi anonyymin kaksinkertaisen vertaisarvioinnin.

AFinLAn toinen vertaisarvioitu julkaisusarja on vuodesta 1971 alkaen ilmestynyt AFinLAn vuosikirja, jonka uudet numerot ovat avoimesti saatavilla osoitteessa http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk

 

Julkaisuprosessi

Teemajulkaisun toimittajat tekevät ehdotuksen tulevasta julkaisusta julkaisusarjojen toimitukselle (yhteyshenkilönä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, osoite pj@afinla.fi). Sarjojen toimitus käsittelee ehdotuksen ja päättää julkaisuprosessin etenemisestä. Myönteisen päätöksen jälkeen toimittajat julkaisevat avoimen kirjoittajakutsun, jonka ensimmäisessä vaiheessa kirjoittajilta pyydetään tiivistelmät. Kirjoittajakutsua jaetaan mm. AFinLAn verkkosivujen ja postilistojen kautta. Tiivistelmien sisällön ja laadun perusteella toimittajat valitsevat julkaisuun sopivat artikkeliehdotukset, laativat suunnitelman julkaisun kokonaisuudesta ja esittävät sen sarjojen toimitukselle. Kun julkaisusarjojen toimitus on hyväksynyt suunnitelman, pyydetään kirjoittajilta täysimittaiset artikkelit, jotka toimittajat lähettävät vertaisarviointiin kahdelle anonyymille arvioijalle (double blind) AFinLAn mallin mukaisesti. Vertaisarviointien pohjalta toimittajat tekevät päätökset artikkelien hyväksymisestä ja tarvittavista muokkauksista sekä vastaavat julkaisun toimitustyöstä. Toimittajat, kirjoittajat ja sarjojen toimitus tarkistavat taittovedokset. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee sarjojen toimitus.

 

Rinnakkaistallentamisen periaatteet AFinLAn julkaisusarjoissa (hyväksytty toimitusneuvostossa 6.5.2020)

Yhdistyksen vuosikirjassa tai AFinLA-teemassa julkaistun artikkelin voivat tekijät rinnakkaistallentaa yliopistonsa tai muun työnantajaorganisaationsa digitaaliseen julkaisuarkistoon tai muuhun digitaaliseen julkaisuarkistoon (esimerkiksi ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn). Rinnakkaistallennuksessa käytetään kustantajan PDF-versiota. Tekijällä on myös oikeus julkaista teos osana artikkeliväitöskirjaa tai –lisensiaatintyötä, myös sen avoimesti verkossa saatavilla olevassa versiossa. Teosta ei voi julkaista ennen kuin se on ilmestynyt AFinLAn OJS-julkaisualustalla. Rinnakkaistallenteen yhteyteen tulee liittää linkki alkuperäiseen julkaisuun.