Toimituskunta

Päätoimittaja

Irina Piippo, Helsingin yliopisto

AFinLAn toimitusneuvosto (2023)

Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto (toimitusneuvoston pj.)

Maria Kok, Itä-Suomen yliopisto (toimitusneuvoston pj.)

Mari Honko, Jyväskylän yliopisto

Laura Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto

Hillamaria Pirhonen, Jyväskylän yliopisto

Maria Pyykönen, Turun yliopisto

Saija Merke, Åbo Akademi

AFinLAn kansainvälinen toimitusneuvosto (2018–2020)

Francoise Blin, Dublin City University
John Hellermann, Portland State University
Scott Jarvis, University of Utah
Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet
Annekatrin Kaivapalu, Tallinna Ülikool / Turun yliopisto
Pia Lane, Universitetet i Oslo
Anu Muhonen, University of Toronto
Anne Mäntynen, Helsingin yliopisto
Douglas Robinson, Hong Kong Baptist University
Anneli Sarhimaa, Johannes Gutenberg-Universität Mainz