Toimituskunta

AFinLAn toimitusneuvosto (2022)

Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto (toimitusneuvoston pj.)
Pilvi Heinonen, Helsingin ja Turun yliopistot
Mari Honko, Jyväskylän yliopisto
Maria Kok, Itä-Suomen yliopisto
Laura Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto
Hillamaria Pirhonen, Jyväskylän yliopisto
Maria Pyykönen, Turun yliopisto
Joonas Råman, Oulun yliopisto

AFinLAn kansainvälinen toimitusneuvosto (2018–2020)

Francoise Blin, Dublin City University
John Hellermann, Portland State University
Scott Jarvis, University of Utah
Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet
Annekatrin Kaivapalu, Tallinna Ülikool / Turun yliopisto
Pia Lane, Universitetet i Oslo
Anu Muhonen, University of Toronto
Anne Mäntynen, Helsingin yliopisto
Douglas Robinson, Hong Kong Baptist University
Anneli Sarhimaa, Johannes Gutenberg-Universität Mainz