Opettajien käsitykset monikielisyydestä: heijastumia koulun kielipolitiikasta

Teachers’ views on multilingualism: reflections of school language policies

Kirjoittajat

  • Salla-Maaria Suuriniemi Helsingin yliopisto
  • Maria Ahlholm Helsingin yliopisto
  • Visajaani Salonen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

monikielisyys, kieliorientaatiot, kielipolitiikka, opettajien suhtautuminen

Abstrakti

This article examines teachers’ views (N = 2,864) on school multilingualism. The results have been analyzed using statistical methods and the conceptual frameworks of Spolsky’s language policy and Ruíz’s language orientations. The respondents were divided into three groups: positive (18%), deliberating (34%) and cautious (48%). The teachers’ language orientations were analyzed using three sum variables: teacher’s use of multiple languages, student’s use of multiple languages, and schools’ language attitudes. Classroom teachers were more positive about multilingualism than subject teachers and there were more teachers with cautious attitudes in schools where the number of foreign-language pupils was less than 5%. Additionally, the attitudes to multilingualism were more permissive in Swedish-speaking than in Finnish-speaking schools. Overall, the analysis of teachers’ views suggested that language policies vary. Finally, the individual respondents’ views did not fully correspond to any of Ruíz’s formulated language orientations.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-10-05