Language, change and society: Perspectives from Finland

Kieli, muutos ja yhteiskunta: Näkökulmia Suomesta

Kirjoittajat

  • Tanja Seppälä University of Jyväskylä
  • Sirkku Lesonen University of Jyväskylä
  • Päivi Iikkanen University of Jyväskylä
  • Sigurd D'hondt University of Jyväskylä

Avainsanat:

soveltava kielitiede, soveltava kielentutkimus, muutos, yhteiskunta

Abstrakti

In this paper, we offer an overview of the various themes that emerged in the course of AFinLA 2021 50-year Anniversary Symposium Language, change and society. After a brief review of the dialogical nature of this hybrid event and the heightened sense of reflexivity this belongs, we divide the 19 contributions to this yearbook into four thematic groups: (1) accommodating reform in language and in education policy, (2) evolving practices in language learning and teaching, (3) technologically mediated teaching environments, and (4) the digitization of work and everyday life. Taken together, the different contributions give a good indication of how changes in society are reflected in applied language studies in Finland.

Tämä artikkeli on katsaus AFinLAn vuoden 2021 50-vuotisjuhlasymposiumissa Kieli, muutos ja yhteiskunta esiintyneisiin teemoihin. Kuvaamme ensin lyhyesti hybridinä järjestettyä tapahtumaa sekä siihen liittyvää dialogisuutta ja reflektiivisyyttä. Sen jälkeen esittelemme vuosikirjan artikkelit jaettuna neljään temaattiseen ryhmään: 1) muutoksiin mukautuminen kielikoulutuspolitiikassa, 2) kielenoppimisen ja -opetuksen kehittyvät käytännöt, 3) teknologiavälitteiset opetusympäristöt ja 4) työn ja arjen digitalisoituminen. Yhdessä nämä artikkelit kertovat siitä, miten yhteiskunnan muutokset heijastuvat soveltavaan kielentutkimukseen Suomessa.