Perspectives on Language and Participation

Näkökulmia kieleen ja osallisuuteen

Kirjoittajat

Avainsanat:

osallisuus, inkluusio, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, soveltava kielitiede

Abstrakti

Kielellä on suuri merkitys yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistajana ja rajoittajana. Kielellisen diversiteetin lisääntyessä koulutuksessa, työelämässä ja yhteiskunnassa ylipäätään on tärkeää ymmärtää, mitä osallistuminen vaatii yksilöiltä ja miten instituutiot voivat tukea osallisuutta. Vuosikirjan artikkelit tarkastelevat osallisuuden käsitettä suhteessa kieleen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon ja pohtivat, miten kielelliset valinnat ja erilaisten kielellisten resurssien käyttö voivat joko tukea tai estää osallistumista. Vuosikirja haastaa ajatuksen siitä, että tietyn kansalliskielen oppiminen takaisi osallistumisen mahdollisuudet, ja korostaa sen sijaan inklusiivisten käytänteiden tarpeellisuutta ja yksikielisiä ideologioita laajempaa ymmärrystä kielellisestä kompetenssista. Kaiken kaikkiaan vuosikirja tarjoaa näkymän yhteiskunnallisesti vaikuttavan soveltavan kielitieteen kenttään Suomessa ja laajemminkin.