Esipuhe - Preface

  • Teppo Jakonen
  • Juha Jalkanen
  • Terhi Paakkinen
  • Minna Suni

Abstrakti

Marraskuussa 2014 järjestetyn Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n syyssymposiumin teemaksi oli valittu kielen oppimisen virtaukset.

Viittaaminen
Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T., & Suni, M. (2015). Esipuhe - Preface. AFinLAn Vuosikirja, (73), 1-4. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinlavk/article/view/53190