Kertovan ja argumentoivan diskurssin erot kielenoppijalla

  • Maija Grönholm
Avainsanat: language learning - Finnish - Swedish, discourse analysis, bilingualism - sociolinguistics - Finnish - Swedish, kielen oppiminen - suomen kieli - ruotsin kieli, diskurssianalyysi, kaksikielisyys - sosiolingvistiikka - suomen kieli - ruotsin kieli
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1996