Kielikokeen teoria ja käytäntö - venäjän kielen suullisen kielitaidon päättökoe Itä-Suomen suomalais-venäläisessä koulussa

  • Elena Saastamoinen
Avainsanat: kongressit - kielenopetus - Joensuu - 2004, congresses - language teaching - Joensuu - 2004
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2004