Varför är det så svårt för finnar att uttrycka bestämdhet i svenskan?

  • Eeva-Liisa Järvinen
Avainsanat: kielenopetus - suomalaiset - ruotsin kieli, language teaching - Finns - Swedish
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2008