Miten kääntäjäkoulutus voi tukea kielenelvytystä?

Kirjoittajat

  • Päivi Kuusi Helsingin yliopisto

Avainsanat:

vähemmistökielet, kielenelvytys, kääntäminen, kääntäjänkoulutus

Abstrakti

In this paper, translator training is discussed as a form of language revitalisation. Translation has the potential to stimulate the development of an underused language, but this potential is often accompanied by a risk of unwanted source-language influence. In translator training, minority language translators learn to control this influence and critically assess their own translation solutions. If translator training succeeds in empowering speakers of an endangered language to translate, and to translate with an awareness of how their translations might influence the development of the minority language, it can justly be considered language policy par excellence.

Osasto
Havaintoja ja keskustelunavauksia

Julkaistu

2019-12-09