AFinLAn vuosikirja 2019 (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 77)