Tietoa julkaisusta

Ainedidaktiikka-lehdessä (ISSN 2489-5636) julkaistaan tutkimuksia, joissa tarkastellaan eri tiedonalojen opettamista, opiskelua ja oppimista sekä tiedonalojen luonnetta kaikilla opetuksen ja kasvatuksen tasoilla. Lehti on avoin erilaisille teoreettisille näkemyksille ja metodologisille ratkaisuille. Ainedidaktiikka ymmärretään lehdessä laajasti ja monitieteisesti. Lehdessä julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä ainedidaktisia tutkimusartikkeleita. Teemanumeroita voidaan julkaista myös muilla kielillä. Lehdessä voidaan julkaista myös vertaisarvioimattomia kirja-arvosteluja.

Ainedidaktiikka-lehti seuraa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Lehti noudattaa ’open access’ -käytäntöjä siten, että artikkelit ovat vapaasti luettavissa lehden verkkosivustolla.  Lehti ei peri julkaisemismaksuja kirjoittajilta. Lehti ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisupalvelussa.

Julkaisuehdotukset käyvät läpi ennakkoarvioinnin, joka toteutetaan kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.  Referoinnissa seurataan Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita. Vähintään kaksi riippumatonta asiantuntijaa arvioi anonyymisti ehdotusten tieteellisen julkaisukelpoisuuden. Vertaisarviointi dokumentoidaan julkaisun käyttämään Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämään Open Journal Systems on Public Knowledge Projectin (PKP) julkaisujärjestelmään.