Toimituskunta

Päätoimittajat: dosentti Manne Kallio, apulaisprofessori Terhi Mäntylä, dosentti Saila Poulter, professori Sara Routarinne

Toimitusneuvosto: Eeva Anttila (Taideyliopisto), Mirja Hiltunen (Lapin yliopisto), Veli-Matti Ikävalko (Aalto-yliopisto), Tiina Kujala (Tampereen yliopisto), Eila Lindfors (Turun yliopisto), Seija Mahlamäki-Kultanen (Hämeen ammattikorkeakoulu), Mikko Puustinen (Helsingin yliopisto), Ilkka Ratinen (Lapin yliopisto), Anssi Roiha (Jyväskylän yliopisto), Kaisu Rättyä (Tampereen yliopisto), Eero Salmenkivi (Helsingin yliopisto), Pia Sjöblom (Åbo Akademi)

Entiset päätoimittajat: professori Kalle Juuti, dosentti Seija Kairavuori, professori Arto Kallioniemi

Toimitussihteeri: Elisa Repo