Språkmedvetet på skärmen?

Lärares relationsarbete vid distansundervisning

Kirjoittajat

Avainsanat:

lärarutbildning, språkmedvetenhet, distansundervisning, relationer

Abstrakti

Övergången till distansundervisning i samband med Covid-19 satte lärarnas språkmedvetna arbetssätt på prov. I den här studien undersöks lärares upplevelser av distansundervisningen med fokus på språkmedvetenhet och relationer. Materialet består av 10 intervjuer med lärare som arbetar i anknytning till den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Analyserna visar att lärarna upplevde det utmanande att agera språkmedvetet i distansundervisningen, vilket hade individexterna och individinterna orsaker. Resultaten visar ett behov av att stärka lärarnas förmåga att undervisa språkmedvetet inför framtida distansundervisning och vikten av att skapa goda relationer i närundervisningen före oväntade situationer uppkommer.

 

Language awareness on screens? Teachers building social relationships during distance teaching

Abstract

The quick transition to distance teaching due to Covid-19 challenged the language aware teaching practices of the teachers. In this article we examine how teachers experienced distance teaching through the lens of language awareness and social relationships. Interview data of 10 teachers working within the Swedish-medium teacher education is analysed with qualitative content analysis. Our findings show that the teachers found language aware teaching challenging during the distance teaching due to both internal and external reasons. The findings highlight the need to better prepare teachers for future language aware distance teaching methods. The findings also show that establishing good social relationships during contact teaching is essential for both successful language aware teaching and distance teaching in unexpected situations.

Keywords: teacher education, language awareness, distance teaching, relationships

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-08-16

Viittaaminen

Bergroth, M., & Haagensen, J. (2022). Språkmedvetet på skärmen? Lärares relationsarbete vid distansundervisning. Ainedidaktiikka, 6(1), 5–22. https://doi.org/10.23988/ad.109730