Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller

Kirjoittajat

  • Liselott Forsman Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

Avainsanat:

språkmedveten undervisning, läs- och skrivstrategier, samundervisning, inkludering, flerspråkighet

Abstrakti

Artikelns syfte är att genom narrativer beskriva elevers erfarenheter av samundervisning inom den grundläggande utbildningens årskurs 7–9 i en finlandssvensk skola. Samundervisningen mellan skolans resurslärare och tre ämneslärare inleddes från början av årskurs 7 i elevgruppen i fråga. Lärarsamarbetet har främst fokuserat läs- och skrivstrategier för stärkt litteracitetsutveckling för att stödja inkluderingen av flerspråkiga elever, men har genomförts så att också övriga elever i gruppen dragit nytta av arbetet. Lärstrategier och lärarroller utforskades genom tre gruppintervjuer med tio strategiskt utvalda elever i årskurs 8. Resultaten visar på möjligheterna för inkludering av flerspråkiga elever genom språkmedveten samundervisning samtidigt som hela elevgruppens lärande stöttas, men också att långsiktigt och systematiskt arbete krävs.

 

Students' experiences of language-aware co-teaching in grades 7–9: Focus on learning strategies and teacher roles

Abstract

Through the use of narratives, the purpose of this article is to describe students’ experiences of co-teaching in a Swedish-medium grade 7–9 school in Finland. The co-teaching in the student group in question was initiated at the beginning of grade 7 between the school’s resource teacher and three content-area teachers. Although aimed at developing literacy strategies to support the inclusion of multilingual students, co-teaching was implemented to benefit all students. Three group interviews with ten students exploring learning strategies and teacher roles were conducted in grade 8. The results suggest possibilities for including multilingual students through language-aware co-teaching simultaneously supporting the learning of the whole group, although long-term, systematic work is called for.

Keywords: language-aware teaching, literacy strategies, co-teaching, inclusion, multilingualism

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-08-16

Viittaaminen

Forsman, L. (2022). Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller. Ainedidaktiikka, 6(1), 87–102. https://doi.org/10.23988/ad.109905