Ruokasuhteen pedagoginen viitekehys ruokakasvatuksen näkökulmana

Kirjoittajat

  • Sanna Talvia Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Taru Lindholm Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Lilian Helkkola Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Leila Karhunen Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Susanne Räsänen HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus
  • Heidi Kinnunen Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Katja Ollilainen Vuosaaren nuorisotyöyksikkö, Helsingin kaupunki
  • Susanna Anglé Psykoterapiapalvelu Mentor, Turku

Avainsanat:

ruokasuhteen pedagoginen viitekehys, ruokasuhde, ruokakasvatus, pedagoginen toiminta

Abstrakti

 

Ruokakasvatuksellisella toiminnalla on pitkä historia, mutta ruokakasvatuksen käsite on vasta viime vuosina yleistynyt muun muassa pedagogisissa asiakirjoissa. Tässä artikkelissa esittelemme monitieteisenä yhteistyönä kehitettyä ruokasuhteen pedagogista viitekehystä. Tarkastelu pohjautuu aiemmin julkaisemallemme viitekehysluonnokselle, jota olemme edelleen kehittäneet ja täydentäneet. Viitekehyksen ytimen muodostavat ruokasuhteen käsite ja sille pohjautuva pedagoginen ruokasuhdetyöskentely, joiden monitieteistä teoriataustaa avaamme tässä artikkelissa. Ruokasuhdetta voidaan kuvata koko elämän ajan kertyneiden, ruokaan ja syömiseen liittyvien kokemusten, sekä yksilön näille kokemuksille antamien tulkintojen ja merkitysten muodostamaksi ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Se ei ole muuttumaton, vaan ajassa ja ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa syntyvien kokemusten myötä muovautuva kokonaisuus. Pedagogisessa ruokasuhdetyöskentelyssä painottuu ruokasuhteen erilaisten puolien tiedostaminen ja hyväksyminen sekä vastavuoroinen, arvostava kohtaaminen. Lisäksi ammattilaisen henkilökohtainen ruokasuhdetyöskentely nähdään tärkeänä.

 

The Framework of food relationship as an approach for food education

Abstract

Food-related pedagogical activity has a long history, but the concept of food education has become more common in pedagogical documents during recent years. However, there are only a few pedagogical approaches of food education yet. In this paper we introduce the pedagogical framework of food relationship (PFFR) that has been developed as an interdisciplinary collaboration. There are two core issues in the PFFR, which we present in this article: the concept of food relationship and the pedagogical method based on that concept. . Food relationship can be described as a unique whole of individual’s food and eating-related experiences and meanings given to these experiences by the individual. Food relationship is not static but rather changes in interaction with the environment and time. The Pedagogical method emphasizes being aware of and appreciating different sides of food relationship in reciprocal and appreciative encounters. Additionally, the framework takes a stand on the meaning of professional’s own food relationship.

Keywords: pedagogical framework of food relationship, food relationship, food education, pedagogical activity

Viittaaminen

Talvia, S., Lindholm, T., Helkkola, L., Karhunen, L., Räsänen, S., Kinnunen, H., Ollilainen, K., & Anglé, S. (2022). Ruokasuhteen pedagoginen viitekehys ruokakasvatuksen näkökulmana. Ainedidaktiikka, 5(3), 71–89. https://doi.org/10.23988/ad.111280