Teknologiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet automaatioteknologian oppimisympäristössä

  • Eila Lindfors
  • Matti Pirttimaa
Avainsanat: Teknologiakasvatus, opettajankoulutus, ohjelmointi, automaa-tioteknologia, perusopetus, käsityö, työpajat

Abstrakti

Tutkimuksessa analysoidaan käsityön aineenopettaja opiskelijoiden (N=30) portfolioita (N=11) koskien oppilaille toteutettuja teknologiakasvatuksen työpajoja. Tutkimuskysymys on: Mitä mahdollisuuksia ja haasteita käsityön aineenopettajaopiskelijat näkevät teknologiakasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksessa. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin saadut tulokset painottavat opettajan oman teknologian osaamisen tärkeyttä opettajan järjestäessä oppilaille mielekkäitä teknologian oppimisen mahdollisuuksia. Toiminta konkreetissa oppimisympäristössä innostaa oppilaita sukupuolesta riippumatta teknologisten ratkaisujen toteuttamisessa. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä perusopetuksen opetussuunnitelman ja oppilaille tasa-arvoisesti teknologiaa esille tuovien oppimistilanteiden kehittämisen pohjana.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 2, 2018
Viittaaminen
Lindfors, E., & Pirttimaa, M. (2018). Teknologiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet automaatioteknologian oppimisympäristössä. Ainedidaktiikka, 2(1), 2-19. https://doi.org/10.23988/ad.60823