Tekoäly, koneoppiminen ja teknologinen murros:

Kohti datatoimijuutta ja tulevaisuuden design-taitoja

Kirjoittajat

  • Henriikka Vartiainen Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Matti Tedre Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Ilkka Jormanainen Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Juho Kahila Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Teemu Valtonen Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Tapani Toivonen Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

tekoäly, koneoppiminen, datalähtöinen suunnittelu, teknologiakasvatus, tulevaisuuden taidot

Abstrakti

Tekoälyn ja erityisesti uudet koneoppimisen tekniikat ovat teknologisen murroksen keskeisiä ajureita. Tänä päivänä koneoppiminen on myös yhä enemmän sulautumassa osaksi kehollista ja materiaalista maailmaa sekä vuorovaikutusta. Antureiden, verkkoyhteyksien ja tietokoneohjelmistojen kautta rakennukset, esineet ja tekstiilit ovat muuttumassa älykkäiden esineiden ja toimintojen verkostoiksi. Virtuaalisen, materiaalisen ja kehollisuuden uudenlainen kohtaaminen tarjoaa myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia sekä haasteita koneoppimisen sekä datalähtöisen suunnittelun ja innovoinnin tukemiseen kouluopetuksessa. Tämän artikkelin tavoitteena on rakentaa näkökulmia datatoimijuuteen sekä datalähtöiseen design-ajatteluun koneoppimisen muovaamassa maailmassa.  Artikkeli esittelee digitaalisen, materiaalisen sekä kehollisuuden uudenlaisia mahdollisuuksia sekä riskejä, joka tuo koneoppimisen ajamaan murrokseen liittyviä näkökulmia osaksi käsityön ja teknologiakasvatuksen tulevaisuudesta käytävää tieteellistä ja julkista keskustelua.

 

Artificial intelligence, machine learning, and technological transformation: Towards data agency and design skills for the future

Abstract

Artificial intelligence, and especially new machine learning technologies, are key drivers of technological breakthroughs. Today, machine learning is also increasingly merging into the physical and material world as well as into social interaction. Buildings, artifacts, and textiles are transforming into networks of smart objects and activities through sensors, network connectivity, and computer software.  These novel encounters of virtual, material, and bodily interactions also offer unprecedented opportunities and challenges to enhance understandings of machine learning and data-driven design in school education. This article aims to build perspectives on data agency and data-driven design needed in the age of machine learning. It also provides perspectives on the blurring boundaries of virtual, material, and physical worlds and in a manner that brings the breakthrough of machine learning into the scientific and public discussion about the future of craft and technology education.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, data-driven design, technology education, skills for the future

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Vartiainen, H., Tedre, M., Jormanainen, I., Kahila, J., Valtonen, T., & Toivonen, T. (2021). Tekoäly, koneoppiminen ja teknologinen murros:: Kohti datatoimijuutta ja tulevaisuuden design-taitoja. Ainedidaktiikka, 5(2), 103–120. https://doi.org/10.23988/ad.90776