Kohti uutta käsityön oppimis- ja työympäristöä

Opettajien näkemyksiä tilasuunnitteluun

Kirjoittajat

  • Eila Lindfors Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
  • Juha Jaatinen Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
  • Sara Wendelius Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
  • Miika Uljas Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

Avainsanat:

oppimis- ja työympäristö, tilasuunnittelu, käsityö, perusopetus

Abstrakti

Perusopetuksen käsityön oppiaine on uudistunut opetussuunnitelmallisesti ja käsityön oppimis- ja työympäristöjen tilaratkaisut vaativat uudenlaista pohdintaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan käsityötä opettavien opettajien (N = 11) näkemyksiä heidän omiin kokemuksiinsa perustuen. Näkemyksiä taustoitetaan käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessin luonteeseen, fyysisen oppimis- ja työympäristön erityispiirteisiin ja tilasuunnittelun periaatteisiin liittyen. Tilasuunnittelussa suunnitellaan ja toteutetaan fyysistä oppimis- ja työympäristöä lähtökohtaisesti pedagogisen suunnitelman pohjalta. Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin perustuen opettajat tarkastelivat käsityön fyysisen oppimis- ja työympäristön kehittämistä tilasuunnittelun osalta kolmen pääluokan avulla: käsityötilojen rakenne ja sijoittuminen, kalusteet ja välineet sekä opettajien osallisuus ja resurssit tilasuunnittelussa. Tutkimuksen tulokset korostavat opettajien osallistumisen tärkeyttä tilasuunnittelussa sen alkuvaiheista lähtien. Opetussuunnitelma vaihtuu kymmenen vuoden välein, mutta käsityön tilasuunnittelun ratkaisut tehdään vuosikymmeniksi.

 

Towards new learning and working environments in Craft, Design and Technology education – Teachers' views on planning and construction

Abstract

In Finland the curriculum of subject Craft, Design and Technology (CDT) education is renewed and there is a need to reconsider how to plan and construct learning and working environments in the future. This study bases on the CDT education teachers' views (N = 11) on workspace and workshop planning and construction. The content analysis based on interview data revealed that teachers consider space planning construction as a combination of structure and placement in schools, as a combination of equipment, tools and furniture and their own possibilities to participate in the planning process. It would be very important to invite teachers to be part of a space planning and construction process as early as possible to avoid pedagogically fatal mistakes and problems in construction of physical spaces.

Keywords: learning and working environment, space planning and contruction, craft design and technology education, basic education

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Lindfors, E., Jaatinen, J., Wendelius, S., & Uljas, M. (2021). Kohti uutta käsityön oppimis- ja työympäristöä : Opettajien näkemyksiä tilasuunnitteluun. Ainedidaktiikka, 5(2), 25–50. https://doi.org/10.23988/ad.99360