Tietoa julkaisusta

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja Ajatus on perustettu 1926.

Ajatus julkaisee korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita filosofian kaikilta alueilta. Ajatus noudattaa referee-menettelyä: toimitukselle tarjotut artikkelit – väitösluentoja eli lectioita lukuun ottamatta – arvioidaan anonyymisti. Arvioidut artikkelit on merkitty vertaisarviointitunnuksella:

Artikkelien ja lectioiden ohella Ajatuksessa voidaan julkaista kirja-arvioita, kirjasymposioita sekä lyhyitä keskustelupuheenvuoroja, joissa kommentoidaan esimerkiksi aiemmissa Ajatuksen niteissä ilmestyneitä artikkeleja.

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.