Tietoa kirjoittajille

KIRJOITUSKUTSU 2020: Covid-19 ja filosofia

Filosofinen vuosikirja Ajatus kutsuu kirjoittamaan filosofiasta ja Covid-19-pandemiasta tämän vuoden Ajatuksen erikoisosioon.

Siinä julkaistaan lyhyitä (2500 sanasta alkaen) tai pidempiä tekstejä, joissa pandemiaa ja yhteiskunnallisia vastauksia siihen tarkastellaan filosofisesta näkökulmasta (esim. tieteenfilosofia, epidemiologian filosofia, etiikka, yhteiskuntafilosofia).

Pyydämme lähettämään abstraktin 19.6 mennessä, varsinaisen tekstin elokuun 10. päivään mennessä.

Suomenkieliset tekstit: inkeri.koskinen@tuni.fi tai arto.laitinen@tuni.fi; ruotsinkieliset tekstit mats.bergman@helsinki.fi

 Yleisohjeet

Ajatus julkaisee korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita filosofian kaikilta alueilta. Ajatus noudattaa referee-menettelyä: toimitukselle tarjotut artikkelit – väitösluentoja eli lektioita lukuun ottamatta – arvioidaan anonyymisti. Arviointiprosessi kestää yleensä noin kolme kuukautta.

Arvioidut artikkelit on merkitty vertaisarviointitunnuksella:

Ajatuksessa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset pyydetään lähettämään mieluiten sähköpostitse (pituus mieluiten alle 30 sivua, rivivälillä 1,5 tai 2, esim. Times New Roman 12 pt.). Suomenkieliset artikkelit lähetetään Inkeri Koskiselle (inkeri.koskinen@tuni.fi) tai Arto Laitiselle (arto.laitinen@tuni.fi), ruotsinkieliset artikkelit Mats Bergmanille (mats.bergman@helsinki.fi). Arvioinnin helpottamiseksi kirjoittajan nimen ja yhteystietojen tulee esiintyä vain saatekirjeessä, ei itse artikkelissa. Lähes kaikkiin kirjoituksiin edellytetään muutoksia ja korjauksia arviointiprosessin jälkeen. Teksti tallennetaan mieluiten Word-muodossa.

Lähdeviittausten, bibliografian laatimisen, otsikoinnin ja muiden ulkoasuseikkojen suhteen pyydetään noudattamaan ohjeita kirjoittajille. Erityisen tärkeää on, että käsikirjoituksen tekstiä ei tavuteta.

Artikkelien ja lektioiden ohella Ajatuksessa voidaan julkaista kirja-arvioita, kirjasymposioita sekä lyhyitä keskustelupuheenvuoroja, joissa kommentoidaan esimerkiksi aiemmissa Ajatuksen niteissä ilmestyneitä artikkeleja. “Päivänpolttavan” keskustelun käyminen kerran vuodessa ilmestyvässä vuosikirjassa ei kuitenkaan ole mahdollista. Kirja-arvioista on syytä sopia etukäteen toimituksen kanssa.

Hyväksytyt artikkelit julkaistaan painetun vuosikirjan lisäksi 12kk:n embargon jälkeen journal.fi - sivustolla. Kirjoittajia kannustetaan rinnakkaistallentamaan tekstit omien yliopistojensa artkistoihin. Nk. post print - versiot (referoidut lopulliset käsikirjoitukset, ennen taittoa) saa julkaista saman tien, varsinaiseen julkaisuun sisältyvät lopulliset versiot 12 kk:n jälkeen.