Ajatus julkaisee korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita filosofian kaikilta alueilta. Ajatus noudattaa referee-menettelyä: toimitukselle tarjotut artikkelit – väitösluentoja eli lektioita lukuun ottamatta – arvioidaan anonyymisti. Arviointiprosessi kestää yleensä noin kolme kuukautta.

Arvioidut artikkelit on merkitty vertaisarviointitunnuksella:

Ajatuksessa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset pyydetään lähettämään mieluiten sähköpostitse (pituus mieluiten alle 30 sivua, rivivälillä 1,5 tai 2, esim. Times New Roman 12 pt.). Suomenkieliset artikkelit lähetetään Inkeri Koskiselle (inkeri.koskinen@helsinki.fi) tai Arto Laitiselle (arto.laitinen@uta.fi), ruotsinkieliset artikkelit Mats Bergmanille (mats.bergman@helsinki.fi). Arvioinnin helpottamiseksi kirjoittajan nimen ja yhteystietojen tulee esiintyä vain saatekirjeessä, ei itse artikkelissa. Lähes kaikkiin kirjoituksiin edellytetään muutoksia ja korjauksia arviointiprosessin jälkeen. Teksti tallennetaan mieluiten Word-muodossa. Lähdeviittausten, bibliografian laatimisen, otsikoinnin ja muiden ulkoasuseikkojen suhteen mallina on jo käsikirjoitusvaiheessa hyvä käyttää esimerkiksi viimeisintä Ajatuksen nidettä. Erityisen tärkeää on, että käsikirjoituksen tekstiä ei tavuteta.

Artikkelien ja lektioiden ohella Ajatuksessa voidaan julkaista kirja-arvioita, kirjasymposioita sekä lyhyitä keskustelupuheenvuoroja, joissa kommentoidaan esimerkiksi aiemmissa Ajatuksen niteissä ilmestyneitä artikkeleja. “Päivänpolttavan” keskustelun käyminen kerran vuodessa ilmestyvässä vuosikirjassa ei kuitenkaan ole mahdollista. Kirja-arvioista on syytä sopia etukäteen toimituksen kanssa.

Hyväksytyt artikkelit julkaistaan painetun vuosikirjan lisäksi 12kk:n embargon jälkeen journal.fi - sivustolla. Kirjoittajia kannustetaan rinnakkaistallentamaan tekstit omien yliopistojensa artkistoihin. Nk. post print - versiot (referoidut lopulliset käsikirjoitukset, ennen taittoa) saa julkaista saman tien, varsinaiseen julkaisuun sisältyvät lopulliset versiot 12 kk:n jälkeen.