Toimituskunta

Päätoimittaja - Chefredaktör

PANU RAATIKAINEN

Filosofia

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pinni B4147

33014 Tampereen yliopisto

 

Toimittajat - Redaktörer

HEMMO LAIHO

Filosofian oppiaine

20014 Turun yliopisto

 

MATS BERGMAN

Sosiaalitieteiden laitos

PL 54 (Unioninkatu 37)

00014 Helsingin yliopisto

 

Toimitusneuvosto  - Redaktionsråd

HANNE APPELQVIST (Helsingin yliopisto)

PAULINE VON BONSDORFF (Jyväskylän yliopisto)

MIRJA HARTIMO (Jyväskylän yliopisto)

MATTI HÄYRY (Aalto-yliopisto)

KRISTIAN KLOCKARS (Helsingin yliopisto)

JOUNI-MATTI KUUKKANEN (Oulun yliopisto)

EERIK LAGERSPETZ (Turun yliopisto)

OLLI LAGERSPETZ (Åbo Akademi)

ARTO LAITINEN (Tampereen yliopisto)

SUSANNA LINDBERG (Helsingin yliopisto)

MARTINA REUTER (Jyväskylän yliopisto)

MATTI SINTONEN (Helsingin yliopisto)

MIKKO YRJÖNSUURI (Jyväskylän yliopisto)