Päätoimittaja - Chefredaktör

ARTO LAITINEN

Filosofia,

yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pinni B4135

33014 Tampereen yliopisto

 

Toimittajat - Redaktörer

INKERI KOSKINEN

Teoreettinen filosofia

PL 24 (Unioninkatu 40A)

00014 Helsingin yliopisto

 

MATS BERGMAN

Sosiaalitieteiden laitos

PL 54 (Unioninkatu 37)

00014 Helsingin yliopisto

 

Toimitusneuvosto  - Redaktionsråd

HETA GYLLING (Helsingin yliopisto)

MATTI HÄYRY (Aalto-yliopisto)

KRISTIAN KLOCKARS (Helsingin yliopisto)

EERIK LAGERSPETZ (Turun yliopisto)

OLLI LAGERSPETZ (Åbo Akademi)

SUSANNA LINDBERG (Helsingin yliopisto)

PANU RAATIKAINEN (Tampereen yliopisto)

MARTINA REUTER (Jyväskylän yliopisto)

MATTI SINTONEN (Helsingin yliopisto)

TUOMAS TAHKO (Helsingin yliopisto)

MIKKO YRJÖNSUURI (Jyväskylän yliopisto)