Ohjelmoinnin fenomenologisista lähtökohdista. Fernando Floresin reduktio

Kirjoittajat

  • Juha Himanka

Abstrakti

Fernando Floresin ja Terry Winogradin Understanding Computers and Cognition poikkeaa perinteisistä ohjelmoinnin lähtökohtien pohdinnoista. Teoksessa asetetaan syrjään lähtökohta, jota tekijät kutsuvat rationalistiseksi perinteeksi, ja syvennytään sen sijaan fenomenologiaan. Keskeinen tekijä tässä siirtymässä on representaationhypoteesin hylkääminen. Kirjoittajat nojaavat lähinnä Martin Heideggerin, Hans-Georg Gadamerin ja Humberto Maturanan tuotantoon, mutta tässä artikkelissa lähden liikkeelle Edmund Husserlin fenomenologisesta reduktiosta. Tulkitsen Floresin suorittaneen reduktion hänen päätyessään hylkäämään representaatiot.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-07

Viittaaminen

Himanka, J. (2020). Ohjelmoinnin fenomenologisista lähtökohdista. Fernando Floresin reduktio. Ajatus, 77(1), 205–230. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/100255