Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina

Kirjoittajat

  • Sami Pihlström Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan teologian, uskonnontutkimuksen ja uskonnonfilosofian luonnetta humanistisina tieteenaloina. Teologia on uskonnollisesti sitoutumatonta kriittistä uskonnontutkimusta eikä siten millään periaatteellisella tavalla eroa esimerkiksi uskontotieteestä. Uskonnontutkimuksen eri alat lähestyvät omista näkökulmistaan inhimillistä kulttuuritodellisuutta ja sen historiaa. Metafilosofisesti olennainen ongelma koskee sitä, missä mielessä erityisesti uskonnonfilosofia voi käsitellä myös ihmisestä riippumatonta metafyysistä (transsendenttia) todellisuutta eli esimerkiksi kysymystä Jumalan olemassaolosta tai ei-olemassaolosta. Artikkelissa esitetään transsendentaaliargumentti, jonka nojalla myös uskonnonfilosofia näyttäytyy olennaisesti "ihmisen maailmaan" kohdistuvana humanistisena tutkimuksena. Samalla metafilosofisten kannanottojen todetaan olevan riippuvaisia filosofisista, esimerkiksi realismin ongelmaa koskevista näkemyksistä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-11

Viittaaminen

Pihlström, S. (2022). Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina. Ajatus, 78, 149–185. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125147