Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi toisinolemiseni mahdollisuuksista

Kirjoittajat

  • Jaakko Vuori

Abstrakti

Artikkelissa tutkin muistamisen ja persoonan ajallisen olemisen ongelmaa fenomenologian näkökulmasta. Analyysini johtolanka on kirjailija Annie Ernaux’n omaelämäkerrallinen romaani Vuodet, jossa hän muistelee mennyttä itseään erityislaatuisella tavalla: hän suhtautuu itseensä kuten toiseen. Myös fenomenologiassa muistaminen ja suhde toiseen eli empatia on nähty analogisina. Edmund Husserlin mukaan sekä ”muistiin palauttamisessa” että empatiassa toinen on viime kädessä oman minän muunnelma: joko muunnelma itsestäni ”menneisyyden moduksessa” tai havainnossa kohdattu toinen ”ikään kuin olisin tuolla”. Ernaux’n teoksessaan esittämää varioimalla muistaminen ja myös persoonan ajallinen oleminen hahmottuu toisin. Mennyt minä ja nykyinen muisteleva itseni eivät jaa samaa mahdollisuushorisonttia. Tämän eron tiedostamisella on lopulta myös eettistä merkitystä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-11

Viittaaminen

Vuori, J. (2022). Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi toisinolemiseni mahdollisuuksista. Ajatus, 78, 221–261. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125149