Autiomaa leviää - Heideggerin kansallissosialismi ja juutalaisvastaisuus Mustien vihkojen valossa

  • Hannu Eerikäinen
Avainsanat: Heidegger, Mustat vihkot, kansallissosialismi, juutalaisvastaisuus, Machenschaft, kielen politiikka

Abstrakti

Mustien vihkojen (Schwarze Hefte) nimellä julkaistut Heideggerin "ajatuspäiväkirjat" ovat nostaneet hänen ajattelunsa ja sen poliittiset ulottuvuudet jälleen kiivaan keskustelun kohteeksi. Tällä kertaa syynä on niihin sisältyvät yksiselitteisen selvät juutalaisvastaiset huomautukset samoin kuin aikaisempaa selvemmät viittaukset Heideggerin sitoutumisesta kansallissosialistiseen liikkeeseen. Ottaen lähtökohdaksi Heideggerin natsiyhteyksiä koskevan keskustelun nykyistä edeltävät vaiheet aina 1950-luvulta lähtien artikkelissa tarkastellaan Heideggerin 1920-luvun lopun filosofisesta kriisistä alkanutta filosofis-poliittista radikalisoitumista ja sen seurauksia hänen myöhemmälle ajattelulleen. Tarkastelu tuo tässä suhteessa esiin Heideggerin omalaatuisen "olemishistoriallisen antisemitismin" (Peter Trawny) ja sen taustana olevan, Heideggerin modernille ominaiseen tieteellis-tekniseen rationalismiin eli "laskennallisuuteen" kohdistaman kritiikin hänen luomansa Machenschaft-käsitteen yhteydessä. Erityistä huomiota artikkelissa kiinnitetään Heideggerin poetisoivaan kielen politiikkaan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 31, 2016
Viittaaminen
Eerikäinen, H. (2016). Autiomaa leviää - Heideggerin kansallissosialismi ja juutalaisvastaisuus Mustien vihkojen valossa. Ajatus, (73), 93-138. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/66864