Ilkka Niiniluoto tieteen popularisoijana

  • Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Avainsanat: Suomen henkinen tila –työryhmä, popularisointi, taitotieto, tekhnê, eettinen tieto, Niiniluoto, Platon, Aristoteles

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan teoreettisen filosofian professorin Ilkka Niiniluodon puhetta, jonka hän piti Säätytalolla kansalaisen ominaisuudessa vuonna 1993 Suomen henkinen tila ja tulevaisuus -ryhmän raportin julkistamistilaisuudessa. Silloinen pääministeri Esko Aho oli kutsunut Niiniluodon kokoamaan työryhmän tästä teemasta. Ryhmä ei päätynyt yhteiseen raporttiin, vaan artikkelikokoelmaan, joka julkaistiin seuraavana vuonna. Julkistamistilaisuuden yleisönä oli keskeisiä poliittisia vaikuttajia ja median edustajia. Analysoin yksityiskohtaisesti Niiniluodon puheeseen sisältyvää monitasoista näkemystä tiedon ja poliittisen toiminnan suhteesta. Analyysin käsitteellisinä välineinä esittelen Niiniluodon oman näkemyksen taitojen tieteellistymisestä ja osoitan, että se vastaa Aristoteleen taidon (tekhnê) käsitystä.

Osasto
Symposiot
Julkaistu
joulu 31, 2016
Viittaaminen
Kakkuri-Knuuttila, M.-L. (2016). Ilkka Niiniluoto tieteen popularisoijana. Ajatus, (73), 145-180. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67640