Tiede, totuus, viisaus: Huomioita Ilkka Niiniluodon filosofiakäsityksestä

  • Leila Haaparanta Tampereen yliopisto

Abstrakti

Otsikon sanoihin ”tiede”, ”totuus” ja ”viisaus” kiteytyy Ilkka Niiniluodon filosofian keskeisiä teemoja. Niiniluoto on koko uransa ajan ollut kiinnostunut tieteestä ja tieteellisestä maailmankatsomuksesta. Hänelle tiede on paras tapa muodostaa uskomuksia. Hänet tunnetaan myös loogikkona: hän on sekä käyttänyt että kehittänyt formaaleja menetelmiä ja myös puolustanut niiden käyttöä filosofiassa. Tässä kirjoituksessa tutkitaan Niiniluodon filosofiakäsitystä. Siinä tarkastellaan sekä sitä, mitä Niiniluoto on kirjoittanut filosofian tehtävästä, että sitä, kuinka hän käytännössä harjoittaa filosofiaa. Artikkelissa pyritään selvittämään, millaisia menetelmiä hän suosii filosofiassa, mikä on hänen suhteensa filosofian historiaan ja filosofian koulukuntiin ja kuinka hän näkee filosofian ja erityistieteiden suhteet sekä logiikan ja metafysiikan paikan filosofiassa. Niiniluodolle filosofia on myös elämäntaitoa. Hänen filosofiakäsityksensä ei ole muuttunut jyrkästi vuosien kuluessa, vaikka pieniä painotuseroja voi havaita. Sanat ”tiede”, ”totuus” ja ”viisaus”, jotka luonnehtivat Niiniluodon filosofiaa, tavoittavat myös olennaisia piirteitä hänen filosofiakäsityksestään.

Osasto
Symposiot
Julkaistu
joulu 31, 2016
Viittaaminen
Haaparanta, L. (2016). Tiede, totuus, viisaus: Huomioita Ilkka Niiniluodon filosofiakäsityksestä. Ajatus, (73), 181-199. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67641