Filosofia ammattina ja kutsumuksena

  • Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto
Avainsanat: elämänfilosofia, filosofinen metodi, filosofinen praktiikka, osallistuva filosofia, tieteellinen filosofia

Abstrakti

Kirjoitus on kommentti Leila Haaparannalle ja Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilalle, jotka tarkastelivat Suomen Filosofisen Yhdistyksen seminaarissa Ilkka Niiniluodon filosofiakäsitystä. Filosofiaa ammattina edustaa Eino Kailan ja hänen oppilaittensa looginen käsite- ja katsomusanalyysi. Filosofiaa kutsumuksena edustavat G. H. von Wrightin aikalaiskritiikki ja osallistuvan filosofian erilaiset muodot. Kirjoitus esittää, miten nämä lähestymistavat heijastuvat myös Niiniluodon suorittamassa perustutkimuksessa ja soveltavassa filosofiassa.

Osasto
Symposiot
Julkaistu
joulu 31, 2016
Viittaaminen
Niiniluoto, I. (2016). Filosofia ammattina ja kutsumuksena. Ajatus, (73), 201-218. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67642