Filosofia ammattina ja kutsumuksena

  • Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

Abstrakti

Kirjoitus on kommentti Leila Haaparannalle ja Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilalle, jotka tarkastelivat Suomen Filosofisen Yhdistyksen seminaarissa Ilkka Niiniluodon filosofiakäsitystä. Filosofiaa ammattina edustaa Eino Kailan ja hänen oppilaittensa looginen käsite- ja katsomusanalyysi. Filosofiaa kutsumuksena edustavat G. H. von Wrightin aikalaiskritiikki ja osallistuvan filosofian erilaiset muodot. Kirjoitus esittää, miten nämä lähestymistavat heijastuvat myös Niiniluodon suorittamassa perustutkimuksessa ja soveltavassa filosofiassa.

Avainsanat: elämänfilosofia, filosofinen metodi, filosofinen praktiikka, osallistuva filosofia, tieteellinen filosofia
Osasto
Symposiot
Viittaaminen
Niiniluoto, I. (1). Filosofia ammattina ja kutsumuksena. Ajatus, (73), 201-218. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67642