Metametafysiikkaa kategorioilla ja ilman

Kirjoittajat

  • Jani Hakkarainen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

metametafysiikka, metaontologia, metafysiikka, ontologia, formaaliontologia, ontologiset kategoriat, olemassaolo

Abstrakti

Kommentoin artikkelissa Tuomas Tahkon oppikirjaa An Introduction to Metametaphysics. Kritisoin sitä, että Tahko on jättänyt kirjastaan pois kategoria-lähestymistavan metafysiikkaan. Tämän lähestymistavan mukaan metafysiikassa on oleellista, että se tutkii ontologisia eli olevan kategorioita. Argumentoin artikkelissa, että ontologisen kategorian käsite on hyvä ymmärtää olemisen muodon käsitteen avulla. Sekä kategorioista että olemisen muodosta puolustan relationaalista käsitystä: olion kategorian ja olemisen muodon määräävät formaaliontologiset relaatiot, joissa olio on. Formaaliontologiset relaatiot ovat sisäisiä relaatioita, joiden predikaatiot eivät kerro mitään relaation jäseniensä ei-relationaalisesta luonteesta. Esitän tältä perustalta huomioita metafyysisestä fundamentaalisuudesta, metafysiikan tutkimuskohteista, osa-alueista ja metafyysisestä selittämisestä, joista on käyty viime vuosina innokasta keskustelua. Nämä ovat vaihtoehtoisia ehdotuksia nykykeskustelua hallitseville metaontologisille ja perustamis- tai fundamentaalisuus-käsityksille.

Osasto
Kirjasymposiot

Julkaistu

2016-12-31

Viittaaminen

Hakkarainen, J. (2016). Metametafysiikkaa kategorioilla ja ilman. Ajatus, (73), 227–255. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67644