Hegel ja antiikin dialektiikka

  • Kari Väyrynen Oulun yliopisto

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani Hegelin dialektisen ajattelun taustoja antiikin filosofiassa. Kiinnitän erityisesti huomiota ns. positiivisen dialektiikan (tai ”spekulaation”) juuriin antiikin perinteessä ja jätän Hegelin suhteen antiikin negatiiviseen dialektiikkaan, etenkin Elealaisen koulukunnan Zenoniin ja pyrrhonilaiseen skeptisismiin, tarkastelun ulkopuolelle. Korostan artikkelissani erityisesti antiikin dialektiikan ontologista merkitystä.

Avainsanat: Hegel, dialektiikka, Platon, Aristoteles, Proklos, Parmenides, Herakleitos
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Väyrynen, K. (1). Hegel ja antiikin dialektiikka. Ajatus, (73), 33-66. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67663