Hegel ja antiikin dialektiikka

  • Kari Väyrynen Oulun yliopisto
Avainsanat: Hegel, dialektiikka, Platon, Aristoteles, Proklos, Parmenides, Herakleitos

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani Hegelin dialektisen ajattelun taustoja antiikin filosofiassa. Kiinnitän erityisesti huomiota ns. positiivisen dialektiikan (tai ”spekulaation”) juuriin antiikin perinteessä ja jätän Hegelin suhteen antiikin negatiiviseen dialektiikkaan, etenkin Elealaisen koulukunnan Zenoniin ja pyrrhonilaiseen skeptisismiin, tarkastelun ulkopuolelle. Korostan artikkelissani erityisesti antiikin dialektiikan ontologista merkitystä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 31, 2016
Viittaaminen
Väyrynen, K. (2016). Hegel ja antiikin dialektiikka. Ajatus, (73), 33-66. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67663