Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta

  • Markku Keinänen Tampereen yliopisto
Avainsanat: ontologia, metafysiikka, metametafysiikka, tieteenfilosofia, alimääräytyneisyys, ontologinen kategoria

Abstrakti

Pyrin tässä artikkelissa selvittämään, missä määrin Tuomas Tahkon kirjan An Introduction to Metametaphysics luvussa 9 esittämä käsitys tieteen ja metafysiikan suhteesta tuo selvyyttä metafysiikan luonteeseen itsenäisenä tutkimusalana. Analyyttinen metafysiikka on joutunut viimeisten viidentoista vuoden aikana kasvavan kritiikin kohteeksi. James Ladymanin (2012) mukaan viime aikoina suosittu käsitys metafyysisen teorian valinnasta teoreettisten hyveiden perusteella kohtaa niin sanotun vahvan globaalin alimääräytyneisyyden ongelman. Tahko pyrkii vastaamaan näihin huoliin esittämällä synteesiin E.J. Lowen metafysiikkakäsityksen ja Laurie Paulin (2002) esittämien ideoiden välillä. Argumentoin, että Tahkon vastaus on sikäli puutteellinen, että se jättää avoimeksi kysymyksen parhaan ontologisen kategoriajärjestelmän valinnasta. Teen ehdotuksia siitä, miten voimme välttää alimääräytyneisyyshuolen myös tässä tapauksessa.

Osasto
Kirjasymposiot
Julkaistu
joulu 31, 2016
Viittaaminen
Keinänen, M. (2016). Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta. Ajatus, (73), 257-269. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/67664