Rasismi ja käsitenihilismi

Kirjoittajat

  • Jani Sinokki Turun Yliopisto

Avainsanat:

rasismi, käsitteet, dis-informaatio

Abstrakti

Rasismia koskevaa yhteiskunnallista keskustelua näyttää leimaavan eräänlainen käsitenihilismi: rasismin käsitteen ajatellaan olevan epäselvyydessään niin altis erilaisille tulkinnoille, ettei yksiselitteistä määritelmää ole lainkaan löydettävissä. Myös tutkijat ja rasismin vastaista työtä tekevät tahot näyttävät alistuneen tähän oletukseen.

Aiheen taustoittamisen ja sen potentiaalisesti haitallisten yhteiskunnallisten seurausten toteamisen jälkeen esitän filosofisesti perustellun lähestymistavan rasismin käsitteeseen. Ehdotan, että Yhdistyneiden kansakuntien Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus sisältää normatiivisen rasismin määritelmän, johon meidän tulee (prima facie) mukauttaa rasismin käsitteen käyttömme sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että tutkimuksessa. Totean, että tuon yleissopimuksen määritelmän voidaan – sen näennäisestä polveilevuudesta huolimatta – ymmärtää tuottavan tarkan ja käyttökelpoisen määritelmän rasismin käsitteelle. Esitän, että meidän on tällöin kuitenkin hylättävä klassinen näkemys käsitteistä ja niiden määritelmistä, ja pidettävä rasismin käsitettä niin kutsuttuna ryväskäsitteenä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-12-12

Viittaaminen

Sinokki, J. (2017). Rasismi ja käsitenihilismi. Ajatus, 74(1), 173–204. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/74483